Kolumbić, Nikica

Kolumbić, Nikica, hrvatski književni povjesničar i leksikograf (Zagreb, 6. X. 1930Zadar, 1. III. 2009). Studij kroatistike završio na Filozofskome fakultetu u Zagrebu 1955., doktorirao 1964. tezom Postanak i razvoj hrvatske srednjovjekovne pasionske poezije i drame na Filozofskome fakultetu u Zadru, gdje je bio redoviti profesor starije hrvatske književnosti. Bio je glavni urednik 1. sveska Hrvatskoga biografskoga leksikona Leksikografskoga zavoda (1983). Od 2002. bio je redoviti član HAZU. Radove o starijoj hrvatskoj književnosti skupio je u knjigama Hrvatska književnost od humanizma do manirizma (1980), Po običaju začinjavac (1994) i Poticaji i nadahnuća (2005). One pokazuju raspon njegova središnjega znanstvenog interesa koji seže od srednjovjekovnih tekstova do ranonovovjekovne umjetničke književnosti. Priredio je i komentirao Dijaloške i dramske tekstove M. Marulića (1994) te prepjevao i komentirao njegovu Juditu (2001). Objavio je također romansiranu biografiju hrvatskoga humanista F. T. Andreisa (Krvava rijeka, 1979) te veći broj stručnih radova i kazališnih kritika.

Citiranje:
Kolumbić, Nikica. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 9. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=32502>.