STRUKE:

ab urbe condita

ab urbe condita [~ u'rbe ko'ndita:] (lat.: od osnutka grada, tj. Rima), kratica a. u. c., datiranje godina po rimskom kalendaru, koje počinje s god. 753. pr. Kr., kada je, prema predaji, Romul utemeljio Rim.

Citiranje:
ab urbe condita. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 5. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=223>.