TRAŽI DALJE:

Drvar

Drvar (prije Titov Drvar), grad u jugozapadnoj Bosni, na obali rijeke Unac, BiH (Federacija BiH); 3730 st. (2013; 8053 st., 1991). Leži uz cestu Bosanski Petrovac–Bosansko Grahovo–Knin. Drvna industrija. – Grad se počeo razvijati od 1900., kada je austrijski industrijalac Otto Steinbeis ondje osnovao poduzeće za iskorištavanja šume, izgradio uskotračnu željezničku prugu do Knina i podignuo pilanu te tvornicu celuloze i bačava. Za II. svjetskog rata u Drvaru je kraće vrijeme (u zimu i proljeće 1944) bilo sjedište CK KPJ Vrhovnoga štaba NKOJ-a i Predsjedništva AVNOJ-a. Početkom raspada SFRJ, od 1991. postao je uporište za srpsku agresiju na Hrvatsku i BiH. U rujnu 1995. zauzele su ga hrvatske snage.

Citiranje:
Drvar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 4. 7. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=16345>.