Ciliga, Ante

Ciliga, Ante (pseudonim Tone Valić), hrvatski političar i publicist (Šegotići kraj Vodnjana, 20. II. 1898Zagreb, 21. X. 1992). Studij filozofije započeo na Filozofskom fakultetu u Pragu, a završio u Zagrebu, gdje je 1924. doktorirao. Sudjelovao je 1919–21. u madžarskoj revoluciji, vojnoj pobuni u Varaždinu, u proštinskoj buni u Istri. Potkraj 1924. postao sekretarom Oblasnoga komiteta KPJ za Hrvatsku i Slavoniju, a 1925. članom CK KPJ, ali je zbog izgona djelovao u Beču. Od 1926. boravio u SSSR-u, gdje je do 1928. predavao kao profesor; 1929. uhićen je zbog potpore L. Trockomu, 1930. zatočen najprije u logoru kraj Verhne Uraljska, potom u Krasnojarsku, a pušten je krajem 1935. Kada se vratio u zemlju 1937., uhićen je i prognan, pa je do 1941. živio u Parizu. Po povratku u Hrvatsku potkraj 1941. uhićen je u Sisku i zatočen u Jasenovcu, a potkraj 1942. pušten i postavljen za urednika Spremnosti. God. 1944. odlazi u Berlin, a u proljeće 1945. prelazi u Švicarsku. Nakon II. svjetskog rata živio je u emigraciji u Rimu i Parizu, a u Hrvatsku se vratio 1990. Od njegove suradnje zapaženija je ona u Novoj Evropi, Spremnosti i Biltenu Hrvatske demokratske socijalne akcije. Objavio je više knjiga memoarsko-publicističke vrijednosti, a važnije su: U zemlji velike laži (Au pays du grand mensonge, 1938), Deset godina u Sovjetskoj Rusiji (1943), Štorice iz Proštine (1944), Sam kroz Evropu u ratu (1954).

Citiranje:
Ciliga, Ante. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 18. 1. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=11854>.