struka(e): matematika

trobrid, trostrani ugao koji određuju tri polupravca (zrake). Međusobno su dva trobrida jednaka: a) ako se podudaraju u plošnom kutu zatvorenom među jednakim i jednako raspoređenim bridnim kutovima, b) ako se podudaraju u bridnom kutu zatvorenom između dvaju pripadno jednakih i jednako raspoređenih plošnih kutova, c) ako se podudaraju u trima pripadno jednakim i jednako raspoređenim bridnim kutovima, ili d) ako se podudaraju u trima pripadno jednakim i jednako raspoređenim plošnim kutovima.

Citiranje:

trobrid. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 30.5.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/trobrid>.