struka(e): biokemija

polimeraze (prema polimeri), enzimi koji kataliziraju biosintezu nukleinskih kiselina, čime su odgovorni za prijenos genske informacije (→ centralna dogma). Udvostručenje DNA (→ replikacija) kataliziraju DNA-polimeraze, koje kao supstrate rabe deoksiribonukleozid-trifosfate, a nastanak RNA (→ transkripcija) kataliziraju RNA-polimeraze, koje kao supstrate rabe ribonukleozid-trifosfate (→ nukleotidi). U tim je reakcijama sporedni proizvod anorganski pirofosfat, koji se odmah hidrolizira na fosfat s pomoću enzima anorganske pirofosfataze; zbog toga su reakcije prijenosa genske informacije ireverzibilne. Obje skupine polimeraza prepisuju gensku informaciju s molekule DNA, pa se nazivaju DNA-ovisnim polimerazama. Kod virusa koji kao genski materijal sadrže RNA postoje i RNA-ovisne polimeraze; npr. reverzna transkriptaza kod retrovirusa provodi reverznu (obrnutu) transkripciju, tj. sintezu DNA na osnovi RNA-kalupa (tzv. RNA-upravljana sinteza DNA), što je u suprotnosti s centralnom dogmom.

DNA-polimeraze ujedno su i nukleaze, jer uklanjaju krive, netom ugrađene nukleotide iz lanca DNA koji je u nastajanju; zbog toga je replikacija DNA najpreciznija reakcija u živom svijetu. Lančana reakcija polimerazom (PCR, prema engl. polymerase chain reaction) postupak je umnoživanja malih dijelova DNA ponavljanjem ciklusa sinteze in vitro s pomoću DNA-polimeraze. Rabi se u sudskoj medicini i genetičkom inženjerstvu. (→ nukleinske kiseline)

Citiranje:

polimeraze. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 16.6.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/polimeraze>.