struka(e): fizika

fotoelektrična mjerenja, fizikalno-kemijski analitički postupci koji se temelje na mjerenju fotostruje što nastaje kada svjetlost koja prođe kroz ispitivanu supstanciju pada na fotoćeliju. Na tom su principu konstruirani mnogi instrumenti u modernim laboratorijima (spektrofotometri, kolorimetri, fluorometri i dr.), a fotoelektrična mjerenja ubrajaju se danas u one postupke koji se najviše upotrebljavaju u kemijskoj analizi.

Citiranje:

fotoelektrična mjerenja. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 25.7.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/fotoelektricna-mjerenja>.