struka(e): lingvistika i filologija | strane riječi | medicina | matematika

fleksija (lat. flexio).

1. Svijanje, pregibanje.

2. U lingvistici, jedan tip promjene oblika riječi. Za razliku od derivacije, kojom riječi mijenjaju kategoriju kojoj pripadaju (npr. izvođenje imenica iz glagola ili pridjeva), fleksijom riječi mijenjaju samo oblik, ali ostaju u istoj kategoriji. Riječi koje se mijenjaju fleksijom čine jednu paradigmu, zatvoreni skup oblika određenih nekom kategorijom (npr. u hrvatskome paradigma glagola biti s obzirom na kategoriju lica u indikativu prezenta: jesam, jesi, jest, jesmo, jeste, jesu). Jezici u kojima je fleksija glavni način promjene oblika riječi nazivaju se flektivnim jezicima.

3. U medicini, a) kretnja pregibanja kojom se približavaju dva dijela tijela (npr. dvije kosti u zglobu: fleksija lakta ili koljena), suprotno: ekstenzija, ispružanje; b) stanje pregnutosti nekog organa, npr. maternice, prema naprijed (antefleksija) ili prema natrag (retrofleksija).

4. U matematici → zakrivljenost

Citiranje:

fleksija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 16.6.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/fleksija>.