struka(e): strane riječi | vojne znanosti

diverzija (njem. Diversion ili rus. diversija, prema kasnolat. diversio: odvraćanje, skretanje).

1. Napadačka akcija diverzanata radi uništenja strateški važnih ciljeva (obično u neprijateljskoj pozadini), ili radi skretanja pozornosti neprijatelja s glavne vojne operacije (napadom manjega opsega i sl.).

2. Destruktivan čin kojim se ometaju čiji napori (npr. politička diverzija).

Citiranje:

diverzija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 30.5.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/diverzija>.