struka(e): bibliotekarstvo | novinstvo

Annuario dalmatico [an:ua:'rio dalma:'tiko] (tal.), prvi splitski časopis, izlazio od 1859. do 1861. Objavljena su dva sveska, treći, pripremljen, nije tiskan. Pokretač, splitski knjižar Vid Morpurgo, okupio je istaknute intelektualce, Kostu Vojnovića, Lovru Montija, Niccolu Tommasea, Antu Kaznačića i druge, koji su u svojim tekstovima navijestili buđenje narodne svijesti u Dalmaciji. Objavljujući članke o jeziku i književnosti, povijesne i arheološke rasprave te izvještaje splitske Komore za godine 1854., 1855. i 1856., profilira se kao književno-politički časopis. U oba sveska, kao poseban prilog, Morpurgo ulaže prvi bibliografski bilten u Dalmaciji, Bolletino bibliografico dalmato (za godine 1856–58. te 1859–60), koji osim popisa knjiga i periodičkih publikacija tiskanih u Dalmaciji donosi i popis djela tiskanih u inozemstvu, koja su preveli Dalmatinci, te djela stranih pisaca o Dalmaciji. Uz bibliografski opis dodaje i bilješke s kratkim prikazom djela. Između 1884. i 1890. objavljena su još četiri sveska godišnjaka u Zadru.

Citiranje:

Annuario dalmatico. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 13.4.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/annuario-dalmatico>.