Vodena zmija (ženska)
Vodena zmija (ženska) (Hidra, latinski Hydra [hi'dra], oznaka: Hya), najveće zviježđe na nebu, između ...

Hydra
Hydra [hidra] (grč. ὕδρα), zviježđe Vodena zmija (ženska). ...

zviježđe
zviježđe, imenovani dio nebeske sfere koji sadrži prepoznatljiv sklop zvijezda (obično obris životinje, ...

Alfard
Alfard (arap. al-fard: jedinstvena) (Alphard, Alfa Vodene zmije, α Hydrae, Tycho Brahe nazvao ju je ...

Centaur
Centaur (Kentaur, latinski Centaurus [centạu'rus], oznaka: Cen), veliko zviježđe južnoga neba koje se ...

Djevica
Djevica (latinski Virgo [vi'∼], oznaka: Vir), zodijačko zviježđe između zviježđa Berenikine kose, Gavrana, ...

Egipat
Egipat (Mişr; Arapska Republika Egipat/Ǧumhūriyyat Miṣr al-‘Arabiyya), država u sjeveroistočnoj Africi ...

Gavran
Gavran (latinski Corvus [ko'∼], oznaka: Crv), malo zviježđe južnoga neba između zviježđa Djevice, Vodene ...

Hrvatska
Hrvatska (Republika Hrvatska), država u jugoistočnoj Europi, između Slovenije na sjeverozapadu (duljina ...

Indija
Indija (hindski Bhārat ili Bhāratvarša, engleski Republic of India), država u južnoj Aziji; leži na ...

upit: vodena-zmija-zenska; pronađenih odgovora: 24; vrijeme izvršavanja upita: 47 ms