Upit brzina, pronađeno natuknica: 400

dvolom

dvolom, pojava da se zraka svjetlosti prolazeći kroz anizotropno optičko sredstvo lomi i razdvaja u ...

efuzija

efuzija (lat. effusio: izlijevanje). 1. U fizici, prolaženje plinova kroz uske otvore. Na nekoj temperaturi ...

efuziometar

efuziometar (efuzija + -metar), uređaj za određivanje gustoće plinova na temelju brzine efuzije. Pri ...

ejektor

ejektor (prema lat. eiectus, particip prošli od eicere: izbacivati), sprava za crpenje i usisavanje ...

ekranoplan

ekranoplan (franc. écran + -plan), lebdjelica koja polijeće s vode, a leti izravno iznad vodene površine. ...

ekspanzija svemira

ekspanzija svemira, širenje cijelog svemira, pojava označena razmicanjem skupina galaktika. Pojavu je ...

eksperiment

eksperiment ili pokus (lat. experimentum), postupak kontroliranoga opažanja i mjerenja pojava, koji ...

eksploziv

eksploziv (franc. explosif, od lat. explodere: raspasti se), kemijski spoj ili smjesa spojeva u kojima ...

ekstrasolarni planet

ekstrasolarni planet (egzoplanet), planet izvan Sunčeva sustava. Povijest istraživanja. U XVI. st. ...

ekvatorska montaža

ekvatorska montaža (paralaktička montaža), postavljanje teleskopa na dvije osovine odabrane tako da ...

|<  1  2  3  4  5  6  7 (8)  9  10  >  >|