Upit brzina, pronađeno natuknica: 400

čvrstoća

čvrstoća, mehaničko svojstvo materijala da pruža otpor djelovanju sile. Materijali se sastoje od jednoga ...

daljinomjer

daljinomjer, instrument za mjerenje udaljenosti između neke točke (cilj) i stajališta promatrača, koji ...

Dardaneli

Dardaneli (turski Çanakkale Boǧazı [čαnα'kkαlε bɔ:α'z616]), morski prolaz između Europe i Male Azije; ...

Demachy, Robert

Demachy [dəmaši'], Robert, francuski fotograf i teoretičar fotografije (Saint-Germain-en-Laye, 7. VII. 1859 ...

difuzija

difuzija (lat. diffusio: širenje, rasprostiranje, raspršenje). 1. Prijenos tvari u plinovima, kapljevinama ...

difuzor

difuzor (njem. Diffusor < lat. diffusor, od diffundere: širiti, razlijevati), konično prošireni kanal, ...

dimetilhidrazin

dimetilhidrazin (di- + metil + hidrazin), bezbojna, jako zapaljiva i korozivna tekućina mirisa po amonijaku. ...

disimilacija

disimilacija (lat. dissimilis: nejednak, različit). 1. U biologiji, ona faza u izmjeni tvari u kojoj ...

Dopplerov efekt

Dopplerov efekt, promjena frekvencije valova pri relativnom gibanju njihova izvora ili promatrača. Opaža ...

drvo

drvo, termin koji ima dvostruko značenje: 1. određeni oblik drvenaste biljke (latinski arbor) i 2. tvar, ...

|<  1  2  3  4  5  6 (7)  8  9  10  >  >|