STRUKE:

račun

račun.

1. Niz matematičkih operacija koje omogućuju rješavanje određene vrste problema, npr. diferencijalni račun, integralni račun, kamatni račun, račun varijacija itd.

2. U trgovini → faktura

račun. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 13.12.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=51391>.