Upit faza, pronađeno natuknica: 288

Haldane, Frederick Duncan Michael

Haldane [hɔ:'ldein], Frederick Duncan Michael, britanski fizičar (London, 14. IX. 1951). Diplomirao ...

Haldane, John Scott

Haldane [hɔ:'ldein], John Scott, engleski fiziolog i filozof (Edinburgh, 3. V. 1860 – Oxford, 15. III. 1936). ...

Hallov efekt

Hallov efekt [hɔ:l] (po Edwinu Herbertu Hallu koji ga je uočio 1879), pojava u tankoj metalnoj ili poluvodičkoj ...

harmoničko titranje

harmoničko titranje, titranje tijela ili čestice pod djelovanjem harmoničke sile. Sustav koji titra ...

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich

Hegel [he:gl], Georg Wilhelm Friedrich, njemački filozof (Stuttgart, 27. VIII. 1770 – Berlin, 14. XI. 1831). ...

hemoragijske groznice

hemoragijske groznice, skupina virusnih bolesti tijekom kojih, osim općih simptoma zaraze, nastaju krvarenja ...

Herak, Janko

Herak, Janko, hrvatski kemičar (Brašljevica kraj Ozlja, 5. V. 1911 – Zagreb, 2. X. 1992). Kemiju diplomirao ...

Heuneburg

Heuneburg [h61531i'nəburk], arheološko nalazište na obali Dunava kraj Sigmaringena u pokrajini Baden-Württemberg, ...

hijeroglifi

hijeroglifi (franc. hiéroglyphe, njem. Hieroglyph; usp. grč. τὰ ἱερογλυφıϰὰ [γράμματα]: sveta [pismena], ...

hipermetamorfoza

hipermetamorfoza (hiper- + metamorfoza) (hipermetabolija), složeni tip preobrazbe životinja u kojih ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8 (9)  10  >  >|