Upit Rim, pronađeno natuknica: 1165

Bačić, Ambroz

Bačić, Ambroz, hrvatski povjesničar i teolog (Vela Luka, 16. VII. 1867 – Rim, 29. III. 1931). Filozofiju ...

Baciccio

Baciccio ili Baciccia [bači'č:o; bači'č:a] (pravo ime Giovanni Battista Gaulli), talijanski slikar (Genova, ...

Bacotich, Arnolfo

Bacotich [ba'kotič], Arnolfo, talijanski kulturni povjesničar i publicist (Split, 8. IX. 1875 – Rim, ...

Baglione, Giovanni

Baglione [baļ:o:'ne], Giovanni, talijanski slikar i pisac (Rim, oko 1566 – Rim, 30. XII. 1643). Živio ...

Baglivi, Đuro

Baglivi [baļi'vi], Đuro (pravo prezime Armeno), hrvatski liječnik (Dubrovnik, 8. IX. 1668 – Rim, 17. VI. 1707). ...

Balbo, Italo

Balbo [ba'~], Italo, talijanski političar i maršal (Quartesana kraj Ferrare, 5. VI. 1896 – Tobruk, Libija, ...

Balestrini, Nanni

Balestrini [~tri:'ni], Nanni, talijanski književnik (Milano, 2. VII. 1935 – Rim, 20. V. 2019). Kao član ...

Balić, Karlo

Balić, Karlo (Lovre), hrvatski filozof i teolog (Katuni kraj Omiša, 6. XII. 1899 – Rim, 15. IV. 1977). ...

balkanologija

balkanologija (balkanistika), humanistička znanstvena disciplina koja proučava Balkan kao povijesnu, ...

Balla, Giacomo

Balla [ba'l:a], Giacomo, talijanski slikar (Torino, 18. VIII. 1871 – Rim, 1. III. 1958). Pohađao Akademiju ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8 (9)  10  >  >|