Anić, Vladimir

ilustracija
ANIĆ, Vladimir

Anić, Vladimir, hrvatski jezikoslovac i leksikograf (Užice, Srbija, 21. XI. 1930Zagreb, 30. XI. 2000). Gimnaziju pohađao u Zagrebu, gdje je na Filozofskome fakultetu diplomirao hrvatski jezik s jugoslavenskim književnostima i rusistiku. Doktorirao 1956. Od 1960. do 1974. nastavnik na Filozofskome fakultetu u Zadru, odakle u zvanju izvanrednoga profesora 1974. prelazi na Filozofski fakultet u Zagrebu, gdje je od 1975. do 1992. bio predstojnik Katedre za suvremeni hrvatski književni jezik. Pored objavljivanja prikaza, osvrta i tematski različitih kraćih kroatističkih radova proučavao povijest hrvatskoga jezika u Dalmaciji u XIX. stoljeću, jezik hrvatskih pisaca (monografija o jeziku A. Kovačića) te filološko djelo Š. Starčevića i M. Pavlinovića. S J. Silićem izradio fonološki koncipiran Pravopisni priručnik hrvatskoga ili srpskoga jezika (1986) s dosta korisnih koncepcijskih i metodoloških novina. Autor Rječnika hrvatskoga jezika (1991), prvoga jednosveščanoga rječnika hrvatskoga standardnojezičnoga leksičkoga uzusa.