Upit zvuk, pronađeno natuknica: 158

zvuk

zvuk, mehanički val frekvencija od 16 Hz do 20 kHz, tj. u rasponu u kojem ga čuje ljudsko uho. Zvuk ...

akustičan

akustičan (grč. ἀϰουστıϰός). 1. Koji se odnosi na sluh, slušni; akustični osjeti, slušni osjeti. 2. ...

akustika

akustika (grč. ἀϰουστıϰός: slušni), grana fizike koja se bavi proučavanjem nastajanja, širenja i osjetom ...

Almeida, Laurindo

Almeida [ałmẹi'dɐ], Laurindo, brazilski jazz-gitarist (Prainha, danas Miracatu, 2. IX. 1917 – Van Nuys, ...

ambijentalna umjetnost

ambijentalna umjetnost (engl. environmental art), umjetnička praksa oblikovanja određenoga prostora ...

analogno-digitalna pretvorba

analogno-digitalna pretvorba, pretvaranje informacije sadržane u nekoj električnoj veličini iz analognog ...

Ānandavardhana

Ānandavardhana, indijski pjesnik i poetičar (živio oko 850. u Kašmiru). Polazeći od svojih prethodnika, ...

apsorpcija

apsorpcija (lat. absorptio: srkanje, upijanje). 1. U kemijskom smislu proces upijanja tvari (npr. plinova); ...

audiometar

audiometar (audio- + -metar), uređaj za ispitivanje osjeta sluha. Obično se u vrlo tihoj kabini u slušalice ...

Bell, Alexander Graham

Bell [bel], Alexander Graham, američki fiziolog i izumitelj škotskoga podrijetla (Edinburgh, 3. III. 1847 ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >