Upit zvučnik, pronađeno natuknica: 9

zvučnik

zvučnik, elektroakustički pretvarač koji pretvara električnu energiju u zvuk, najčešće s pomoću mehan. ...

elektroakustika

elektroakustika (elektro- + akustika), područje elektrotehnike koje se bavi pretvorbom zvuka u električne ...

Geiger-Müllerovo brojilo

Geiger-Müllerovo brojilo [gại'geɹ my'ləɹ~] (po Hansu Geigeru i Waltheru Mülleru), uređaj za detekciju ...

glazbala

glazbala (sinonimno: glazbeni ili muzički instrumenti), predmeti koji su izrađeni ili se rabe za proizvodnju ...

gramofon

gramofon (gramo- + -fon), uređaj za reprodukciju zvuka s gramofonskih ploča. Glavni su dijelovi gramofona ...

magnetofon

magnetofon (magnet + -fon), uređaj za snimanje i reprodukciju zvuka s pomoću magnetske vrpce (→  magnetski ...

megafon

megafon (mega- + -fon), naprava u obliku trube za pojačavanje glasnoće govora; najčešće je u izvedbi ...

računalna periferija

računalna periferija, skup uređaja koji zajedno s računalom čine računalni sustav, a nisu ugrađeni u ...

signal

signal (prema kasnolat. signalis: koji označava, bilježi). 1. Fizikalna predodžba informacije. Signali ...