Upit znanost, pronađeno natuknica: 824

znanost

znanost, u najširem značenju, skup svih sustavno metodski stečenih i uobličenih znanja te djelatnost ...

znanost o književnosti

znanost o književnosti (njem. Literaturwissenschaft, engl. literary criticism, franc. critique littéraire), ...

znanost o umjetnosti

znanost o umjetnosti ili povijest umjetnosti, znanost o povijesnom razvoju likovnih umjetnosti (arhitekture, ...

empirijska znanost o književnosti

empirijska znanost o književnosti, odvojak suvremenoga njemačkog studija književnosti. Od svojih se ...

informacijska znanost

informacijska znanost, znanstvena disciplina koja se bavi nastajanjem, prikupljanjem, organizacijom, ...

kognitivna znanost

kognitivna znanost, znanstv. disciplina koja proučava ljudski um, njegove kognitivne funkcije. U nju ...

komunikacijska znanost

komunikacijska znanost (komunikologija), interdisciplinarna znanost koja istražuje najraznovrsnije oblike ...

Organizacija UN za prosvjetu, znanost i kulturu

Organizacija UN za prosvjetu, znanost i kulturu →  unesco ...

politologija

politologija ili politička znanost, društvena znanost koja proučava politiku, političke pojave, institucije, ...

pravna znanost

pravna znanost, ukupnost promišljanja i stavova koje su razradili pravni znanstvenici u svojim djelima ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|