Upit zigota, pronađeno natuknica: 9

zigota

zigota (prema grč. ζυγόν: jaram; sprega), oplođena jajna stanica. (→  oplodnja) ...

embriologija

embriologija (embrio- + -logija), grana biologije koja proučava razvoj zametka (embrija), tj. promjene ...

gameta

gameta (grč. γαμετή: žena i γαμέτης: muž), ženska ili muška spolna stanica, razvija se u spolnoj žlijezdi ...

gljive

gljive (Fungi, Mycota, Mycophyta), jedno od 6 carstava živoga svijeta. U tradicionalnoj biološkoj klasifikaciji ...

mejoza

mejoza (od grč. μείωσις: smanjivanje), diobeni proces kojim nastaju spolne stanice. U životinja i čovjeka ...

oplodnja

oplodnja ili fekundacija (prema lat. fecundare: činiti plodnim, rodnim), spajanje gameta suprotnih spolova; ...

osjemenjivanje

osjemenjivanje, proces u kojem se muške i ženske spolne stanice dovode u kontakt kako bi se omogućila ...

rast

rast. 1. U biologiji, povećanje volumena i tjelesne mase jedinke u cjelini, ali i pojedinih njezinih ...

razmnožavanje

razmnožavanje (reprodukcija), proces kojim živi organizmi stvaraju potomstvo i tako omogućuju preživljavanje ...