Upit vojne postrojbe, pronađeno natuknica: 101

vojne postrojbe

vojne postrojbe, organizacijske cjeline u granama, rodovima i službama oružanih snaga koje imaju propisanu ...

ambulanta

ambulanta (njem. ambulante [Behandlung]: ambulantno [liječenje] < franc. ambulant < lat. ambulans, prema ...

baza

baza (lat. basis < grč. βάσıς: ono po čemu se hoda, podloga, tlo). 1. Donji dio na kojem što stoji, ...

blokada

blokada (njemački Blockade, prema blockieren: opsjesti, zapriječiti, vjerojatnije nego talijanski bloccata). 1. ...

cernide

cernide (tal.), pomoćne vojne postrojbe sastavljene od domaćega stanovništva koje je mletačka uprava ...

četnici

četnici. 1. Oni koji su u četi, koji četuju; hajduci, panduri, oružani općinski sluge. 2. Članovi ...

Država Slovenaca Hrvata i Srba

Država Slovenaca, Hrvata i Srba (Država SHS), nastala je u procesu raspada Austro-Ugarske Monarhije ...

elitne postrojbe

elitne postrojbe, vojne postrojbe kojima se pripadnici biraju po posebnim, strožim kriterijima, a koje ...

garnizon

garnizon (franc. garnison) (vojna) posada; jedinstven naziv za sve vojne postrojbe smještene u jednome ...

Gurkha

Gurkha ili Gorkha (udomaćeno [gu'rka, go'rka]) i Gurka (mn. Gurke), vladajuća hinduska ratnička kasta ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >