Upit ventilator, pronađeno natuknica: 7

ventilator

ventilator (engl. ventilator, prema lat. ventilare: vijati, mahati), naprava za stvaranje struje plinova ...

kalorifer

kalorifer (franc. calorifère, od kalori- + -fer), uređaj za grijanje prostorija toplim zrakom. Kalorifer ...

koljenasto vratilo

koljenasto vratilo, vratilo u stapnim i klipnim strojevima; dio je njihova mehanizma kojim se pravocrtno ...

kućanski aparati

kućanski aparati, naprave, aparati i strojevi koji pomažu pri obavljanju kućanskih poslova; kadšto se ...

mlazni motor

mlazni motor, motor za pogon letjelica, u kojem se kem. energija goriva izgaranjem pretvara u kinetičku ...

projektor

projektor, uređaj za prikaz slika projekcijom na neku podlogu (zaslon, ekran, platno, zid ili sl.). ...

puhalo

puhalo, vrsta niskotlačnoga kompresora za dobavu velike količine plina ili pare, najčešće zraka, uz ...