Upit varikap-dioda, pronađeno natuknica: 3

varikap-dioda

varikap-dioda (engl. varicap, od variable capacitance: promjenljivi kapacitet) →  varaktor ...

dioda

dioda (di- + [elektr]oda), elektronički element s dvjema elektrodama kojemu električna vodljivost izrazito ...

varaktor

varaktor (engl. varactor, prema variable reactance: promjenljiva reaktancija) (kapacitivna dioda ili ...