Upit ugljikov ciklus, pronađeno natuknica: 6

ugljikov ciklus

ugljikov ciklus, kruženje ugljika (C) u prirodi. Biljke, kemosintetske i fotosintetske bakterije koriste ...

biocenoza

biocenoza (bio- + grč. ϰοίνωσıς: zajednica), životna zajednica raznovrsnih biljnih i životinjskih organizama ...

biogeokemijski ciklus

biogeokemijski ciklus, kruženje pojedinih elemenata između žive i nežive prirode u ekološkim sustavima, ...

fotosinteza

fotosinteza (foto- + sinteza), proces stvaranja organskih tvari iz ugljikova dioksida (CO2) i vode (H2O) ...

Calvin, Melvin

Calvin [kæ'lvin], Melvin, američki kemičar (Saint Paul, Minnesota, 8. IV. 1911 – Berkeley, California, ...

voda

voda, vodikov oksid, H2O, najvažniji kemijski spoj na Zemlji bez kojega život u postojećem obliku nije ...