Upit u��e, pronađeno natuknica: 2400

Universal Edition

Universal Edition [univεrza:'l edicio:'n] (UE), austrijska glazbenonakladnička kuća sa sjedištem u Beču. ...

Abelson, Philip Hauge

Abelson [ẹi'bəlsən], Philip Hauge, američki fizičar i kemičar (Tacoma, 27. IV. 1913 – Bethesda, 1. VIII. 2004). ...

Achillini, Claudio

Achillini [akil:i:'ni], Claudio, talijanski pjesnik (Bologna, 18. IX. 1574 – Bologna, 1. X. 1640). Svoj ...

Ackroyd, Peter

Ackroyd [æ'krɔid], Peter, engleski književnik (London, 5. X. 1949). Školovao se u Engleskoj i SAD-u. ...

Adler, Guido

Adler [a'dləɹ], Guido, austrijski muzikolog (Ivančice, njemački Eibenschütz, Moravska, 1. XI. 1855 – ...

adneksitis

adneksitis (lat. adnexus: sveza), upala adneksa, tj. jajovoda i jajnika. U pravilu nastaje uzlaznim ...

adumbracionizam

adumbracionizam (lat. adumbrare: zasjeniti), poimanje po kojem velike klasične teorije društva iz XIX. st. ...

adventisti

adventisti (latinski adventus: dolazak), pripadnici kršćanske eshatološke sljedbe koji od 1843/44. očekuju ...

aforizam

aforizam (grč. ἀφορıσμός: kratka izreka, definicija), izreka koja se jezgrovitim, poentiranim oblikom ...

Afrika

Afrika, po veličini drugi kontinent na Zemlji. Ime mu potječe od Rimljana, koji su Afrikom (lat. Africa, ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|