Upit tusah, pronađeno natuknica: 5

tusah

tusah (engl. tussah < hindski tasar: čunak < sanskrt. tasara: vrsta dudova svilca) →  svila ...

svila

svila, tanko prirodno proteinsko vlakno koje proizvode gusjenice nekih leptira (svilci) pri izradbi ...

šantung

šantung (po kin. pokrajini Shandong ili tradicionalno Shantung), svilena tkanina u platnenom vezu. Svojstvene ...

vlakna, tekstilna

vlakna, tekstilna, izduljene (nitaste) tvorevine koje služe za izradbu složenijih tekstilnih proizvoda. ...

životinjska vlakna

životinjska vlakna, prirodna tekst. vlakna životinjskoga podrijetla. Građena su od bjelančevina, pa ...