Upit turbogenerator, pronađeno natuknica: 3

turbogenerator

turbogenerator (lat. turbo: vihor, vrtlog + generator), trofazni električni generator velike brzine ...

električni generator

električni generator, električni stroj koji mehaničku energiju pogonskoga stroja pretvara u električnu ...

učinski pretvarač

učinski pretvarač, uređaj kojim se neka energija pretvara u električnu (i obratno) ili kojim se mijenjaju ...