Upit tropopauza, pronađeno natuknica: 2

tropopauza

tropopauza (grč. τρόπος: smjer + pauza), granični nekontinuirani sloj atmosfere između troposfere i ...

atmosfera

atmosfera (grč. ἀτμός: dah, para + -sfera). 1. Plinovit ovoj kojim su obavijena nebeska tijela. Atmosfera ...