Upit trošilo, pronađeno natuknica: 11

trošilo

trošilo, uređaj u kojem se električna energija pretvara u druge oblike energije, npr. u žarulji u svjetlost ...

azbest

azbest (grč. ἄσβεστος: nesagoriv, neuništiv), zajedničko ime za vlaknaste vrste nekih silikatnih minerala ...

digitalna elektronika

digitalna elektronika (engl. digital, od digit: znamenka), područje elektronike unutar kojega se obrađuju ...

električna mjerenja

električna mjerenja, mjerenja raznovrsnih električnih i neelektričnih veličina električnim mjernim postupcima. ...

električna mreža

električna mreža, skup povezanih električnih elemenata koji služe za prijenos električne energije od ...

električna snaga

električna snaga (znak P), brzina promjene električne energije W s vremenom t. Ako je tok energije stalan, ...

električni akumulator

električni akumulator (lat. accumulare: nakupljati, nagomilati), električni članak u kojem se električna ...

elektromotorna sila

elektromotorna sila (kratica EMS), naziv kojim se prvotno označivao proizvedeni napon u unutrašnjosti ...

izmjenjivač

izmjenjivač, električni uređaj za napajanje trošila izmjeničnom strujom. Priključuje se na istosmjernu ...

peradarstvo

peradarstvo, grana stočarstva koja se bavi selekcijom, uzgojem i iskorištavanjem peradi. Perad čine ...

(1)  2