Upit trauma, pronađeno natuknica: 23

trauma

trauma (grč. τραῦμα: ozljeda, rana). 1. U medicini →  ozljeda 2. U psihologiji, svaki bolni doživljaj ...

ankilostoma

ankilostoma (grč. ἀγϰύλος: iskrivljen + στόμα: usta), ograničena mogućnost ili nemogućnost otvaranja ...

ankiloza

ankiloza (grč. ἀγϰύλωσıς: iskrivljenost), ukočenje zgloba izazvano sraštenjem zglobnih ploha. Uzrok ...

Barker, Pat

Barker [bα:'kə], Pat, engleska književnica (Thornbay-on-Tess, 8. V. 1943). Studirala u Londonu. Nasilje, ...

Biti, Vladimir

Biti, Vladimir, hrvatski književni teoretičar (Novi Sad, 9. III. 1952). Na Filozofskome fakultetu u ...

Gbowee, Leymah

Gbowee [b61595u'wi:], Leymah, liberijska mirovna aktivistica i borac za ženska prava (središnja Liberija, ...

Grujić, Miroslav

Grujić, Miroslav, hrvatski liječnik (Karlovac, 21. IX. 1906 – Zagreb, 15. II. 1981). Kirurg, god. 1935–45. ...

higrom

higrom (od grč. ὑγρός: mokar, vlažan) (lat. hygroma), izljev bistre (serozne) ili gušće (fibrozne, pa ...

Knezović, Zvonimir

Knezović, Zvonimir, hrvatski psiholog (Slavonska Požega, 17. VIII. 1949). Diplomirao psihologiju 1974. ...

koma (medicina)

koma (grč. ϰῶμα: tvrd san), potpuni gubitak svijesti, stanje duboke nesvjestice iz kojega bolesnika ...

(1)  2  3