Upit tradicionalizam, pronađeno natuknica: 8

tradicionalizam

tradicionalizam, filozofsko-teološki nauk nastao početkom XIX. st. u Francuskoj, prema kojemu je čovjeku ...

Berl, Emmanuel

Berl [bεʀl], Emmanuel, francuski književnik i povjesničar (Le Vésinet, 2. VIII. 1892 – Pariz, 22. IX. 1976). ...

Egipat

Egipat (Mişr; Arapska Republika Egipat/Ǧumhūriyyat Miṣr al-‘Arabiyya), država u sjeveroistočnoj Africi ...

Estonci

Estonci (estonski Eesti), baltički narod ugrofinske skupine, oko 1 500 000 pripadnika, pretežito u Estoniji, ...

Fugitives

Fugitives (engl. fugitive: bjegunac), skupina pjesnika i književnih kritičara s američkog Juga okupljenih ...

Heym, Georg

Heym [hạim], Georg, njemački književnik (Hirschberg, Šleska, 30. X. 1887 – Berlin, 16. I. 1912). Doktor ...

Riedl, Pavao

Riedl [ri:dl], Pavao, hrvatski drvorezbar i kipar (?, 1725 – ?, nakon 1776). God. 1753. pristupio je ...

tübingenska škola

tübingenska škola [ty:'biŋən~] (njem. Tübinger Schule), smjerovi u protestantskoj i katoličkoj teologiji ...