Upit tortura, pronađeno natuknica: 5

tortura

tortura (kasnolat.: mučenje), mučenje osobe okrivljene za kažnjivo djelo kako bi je se prisililo na ...

Feuerbach, Paul Johann Anselm

Feuerbach [f61531i'əɹbax], Paul Johann Anselm, njemački pravnik (Hainichen kraj Jene, 14. XI. 1775 – Frankfurt ...

kazneni postupak

kazneni postupak (proces), skup pravno normiranih radnji sudova, stranaka i drugih sudionika u postupku, ...

Marija Terezija

Marija Terezija, hrvatsko-ugarska kraljica i rimsko-njemačka carica (Beč, 13. V. 1717 – Beč, 29. XI. 1780). ...

Verri, Pietro

Verri [vε'r:i], Pietro, talijanski pisac, filozof i ekonomist (Milano, 12. XII. 1728 – Ornago, 28. VI. 1797). ...