Upit torlačko narječje, pronađeno natuknica: 4

torlačko narječje

torlačko narječje, skupina dijalekata srpskoga jezika. Tim se narječjem govori na krajnjem jugoistoku ...

balkanski jezici

balkanski jezici, skupina jezika koji se govore na prostoru između Karpata i donjega Dunava, Crnoga, ...

Makedonci

Makedonci, južnoslavenski narod naseljen najvećim dijelom u Makedoniji (oko 1 350 000 pripadnika). Autohtono ...

narječje

narječje, u starijem jezikoslovlju istoznačnica za dijalekt (internacionalizam grčkoga podrijetla). ...