Upit titranje, pronađeno natuknica: 45

titranje

titranje, gibanje pri kojem se materijalna točka periodično giba između dvaju krajnjih položaja; periodično ...

harmoničko titranje

harmoničko titranje (harmonijsko titranje), titranje tijela ili čestice pod djelovanjem harmoničke sile, pravilno ...

akustika

akustika (grč. ἀϰουστıϰός: slušni), grana fizike koja se bavi proučavanjem nastajanja, širenja i osjetom ...

amplituda

amplituda (lat. amplitudo: obujam, veličina). 1. Širina, raspon, opseg. 2. U fizici, maksimalan pomak ...

dekrement

dekrement (kasnolat. decrementum, od lat. decrescere: smanjivati se) (logaritamski dekrement prigušenja), ...

dinamika

dinamika (prema grč. δυναμıϰός: snažan, jak; pokretljiv, od δύναμıς: sila, snaga). 1. Grana mehanike ...

Dvořák, Vinko

Dvořák [dvo'ržak], Vinko (Vincenc, Čeněk), hrvatski fizičar češkog podrijetla (Dušejov, Německý Brod, ...

fluorescentna cijev

fluorescentna cijev, električno rasvjetno tijelo kojemu svjetlost emitira fluorescentni sloj na stijenki ...

fonograf

fonograf (fono- + -graf), uređaj za snimanje zvuka na valjak i njegovu reprodukciju s valjka. Fonograf ...

fotofon

fotofon (foto- + -fon), uređaj za prijenos ljudskoga govora na daljinu. Govor pobuđuje na titranje membranu, ...

(1)  2  3  4  5