Upit termometar, pronađeno natuknica: 16

termometar

termometar (franc. thermomètre), instrument za mjerenje temperature (u razgovornom se jeziku katkad ...

Beckmannov termometar

Beckmannov termometar [bε'kman~] (po Ernstu Ottu Beckmannu), termometar sa živom za mjerenje malih temperaturnih ...

Beckmann, Ernst Otto

Beckmann [bε'kman], Ernst Otto, njemački kemičar (Solingen, 4. VII. 1853 – Berlin, 13. VII. 1923). Izumio ...

crpac

crpac, uređaj za uzimanje uzoraka dubinske morske vode. Cilindrična je oblika, volumena do 30 litara, ...

dilatometar

dilatometar (lat. dilatare: rastezati + -metar), instrument za mjerenje promjene volumena tvari zbog ...

Fahrenheit, Daniel Gabriel

Fahrenheit [fa:'rənhait], Daniel Gabriel, njemački fizičar (Gdańsk, njem. Danzig, Poljska, 24. V. 1686 ...

geofizika

geofizika (geo- + fizika), prirodna znanost koja proučava fizikalna svojstva Zemlje i procese na njoj, ...

Herschel, Frederick William

Herschel [hə:'šəl], Frederick William (Friedrich Wilhelm), engleski astronom, graditelj teleskopa i ...

instrument

instrument (lat. instrumentum). 1. Naprava, alat, oruđe, sprava; pomoćno sredstvo koje služi za lakše, ...

psihrometar

psihrometar (grč. ψυχρός: hladan + -metar), vrsta higrometra, instrumenta za mjerenje vlažnosti zraka. ...

(1)  2