Upit teorija vjerojatnosti, pronađeno natuknica: 30

teorija vjerojatnosti

teorija vjerojatnosti, grana matematike koja proučava odnose među slučajnim događajima. Objekti su teorije ...

igra na sreću

igra na sreću, vrsta igre u kojoj rezultat nije unaprijed poznat i pretežno ovisi o slučaju i sreći, ...

Laplace, Pierre Simon de

Laplace [lapla's], Pierre Simon de, francuski astronom i matematičar (Beaumont-en-Auge, Calvados, 28. III. 1749 ...

matematika

matematika (lat. [ars] mathematica < grč. μαϑηματιϰὴ [τέχνη]: matematičko [umijeće], prema μάϑημα: nauk; ...

Mises, Richard von

Mises [mi:'zəs], Richard von, austrijski matematičar i aerodinamičar (Lemberg, danas Lavov, Ukrajina, ...

nasumičnost

nasumičnost, svojstvo nekih veličina ili nekoga procesa za koje se pretpostavlja da nemaju pravilan ...

teorija igara

teorija igara, grana moderne matematike koja se bavi matematičkom formalizacijom i analizom procesa ...

Bayes, Thomas

Bayes [bẹiz], Thomas, engleski svećenik, matematičar (London, 1702 – Tunbridge Wells, 17. IV. 1761). ...

Boole, George

Boole [bu:l], George, britanski matematičar i logičar (Lincoln, 2. XI. 1815 – Ballintemple, Irska, 8. XII. 1864). ...

Carnap, Rudolf

Carnap [ka'~], Rudolf, njemački filozof (Ronsdorf, danas Wuppertal, 18. V. 1891 – Santa Monica, SAD, ...

(1)  2  3