Upit teorija informacija, pronađeno natuknica: 27

teorija informacija

teorija informacija, znanstvena disciplina zasnovana na matematičkoj teoriji vjerojatnosti i statistici, ...

informacija

informacija ili obavijest (lat. informatio: nacrtak, predodžba, pojam, tumačenje), skup podataka s pripisanim ...

kibernetika

kibernetika, skupni naziv niza teorijskih disciplina i praktičnih postupaka koji se primjenjuju pri ...

komunikacija

komunikacija (lat. communicatio: priopćivanje, razgovor). 1. U komunikologiji, razmjena znakova i kombinacijâ ...

matematika

matematika (lat. [ars] mathematica < grč. μαϑηματιϰὴ [τέχνη]: matematičko [umijeće], prema μάϑημα: nauk; ...

Shannon, Claude Elwood

Shannon [šæ'nən], Claude Elwood, američki inženjer elektrotehnike i matematičar (Petoskey, Michigan, ...

teorija sustava

teorija sustava, interdisciplinarna znanost koja se bavi opisivanjem te objašnjavanjem zakonitosti postanka, ...

biokibernetika

biokibernetika (bio- + kibernetika), znanstveno područje koje primjenjuje i proučava spoznaje iz kibernetike, ...

centralna dogma

centralna dogma, teorija engleskog molekularnog biologa F. H. C. Cricka, prema kojoj je genska informacija ...

časopis

časopis, vrsta serijske publikacije koja izlazi u redovitim razmacima, kraćim od godine, a dužim od ...

(1)  2  3