Upit temperaturne ljestvice, pronađeno natuknica: 4

temperaturne ljestvice

temperaturne ljestvice, ljestvice u različitim jedinicama temperature, koje se upotrebljavaju na termometrima ...

izobarni zakon

izobarni zakon (Gay-Lussacovi zakon [gε lysa'k~], ponekad i Charlesov zakon [šaʀl~] po Louisu Josephu ...

temperatura

temperatura (lat.: zagrijanost, toplina) (znak t, T, τ ili θ), jedna od osnovnih fizikalnih veličina ...

termootpornik

termootpornik, električni otpornik kojemu se otpor mijenja s temperaturom: Rt = R0 (1 + αt + βt2 + ...), gdje ...