Upit talir, pronađeno natuknica: 8

talir

talir (njem. Thaler, Taler; lat. talerus, tallerus i thalerus; hrv. taler, talir, toljer, tolar), vrsta ...

arslanija

arslanija (tur. arslan: lav), stariji turski i naš naziv za nizozemski talir s likom lava. ...

bradan

bradan, srebrni talir Dubrovačke Republike, kovan 1725–43; na aversu je imao poprsje sv. Vlaha s dugom ...

daalder

daalder [da:'ldər], nizozemski srebrni novac, talir od 1,5 guldena; kovao se do 1816. ...

Jáchymov

Jáchymov [ja:'ximov] (njemački Sankt Joachimsthal [zaŋkt jo:'aximsta:l]), gradić i lječilište s radioaktivnim ...

Joachimstaler

Joachimstaler [jo:'aximsta:ləɹ] (njem.), srebrni novac grofova Schlick, kovan približno od 1520. do ...

libertina

libertina (prema lat. libertas: sloboda), velik srebrni novac Dubrovačke Republike, kovan 1791–95. u ...

novac

novac, institucionalizirano sredstvo koje vjerovnik na osnovi društvene konvencije ili zakonske obveze ...