Upit svjetlosna energija, pronađeno natuknica: 11

svjetlosna energija

svjetlosna energija (količina svjetlosti) (znak Qs), fotometrijska fizikalna veličina koja opisuje energiju ...

stanica

stanica, osnovna građevna, funkcionalna i reprodukcijska jedinica života; najniža organizacijska razina ...

Sunčeva energija

Sunčeva energija, energija koja se oslobađa termonuklearnim reakcijama na Suncu, a nastaje pretežno ...

biofizika

biofizika (bio- + fizika), interdisciplinarna znanost, grana fizike i biologije koja proučava fizička ...

djelotvornost

djelotvornost (iskoristivost, učinkovitost, korisnost) (znak η), fizikalna veličina koja opisuje energijsko ...

magnituda

magnituda (lat. magnitudo: veličina; jakost). 1. Broj standardnih jediničnih vrijednosti neke veličine. 2. ...

mjerne jedinice

mjerne jedinice, odabrane, dogovorene i objavljene poznate vrijednosti mjernih (fizikalnih) veličina ...

optika

optika (prema grč. ὀπτιϰὴ [τέχνη]: [znanost] o vidu), grana fizike koja se bavi svojstvima i širenjem ...

polarizacija

polarizacija (prema srednjovj. lat. polaris: polarni, od lat. polus: pol, stožer), usmjeravanje u suprotne ...

veličina

veličina (mjerna veličina ili fizikalna veličina), objektivno svojstvo materijalnoga svijeta (tvari, ...

(1)  2