Upit suprafluidnost, pronađeno natuknica: 5

suprafluidnost

suprafluidnost (supra- + fluidi), stanje ukapljenoga helija koje se očituje gibanjem tekućine bez trenja ...

Kapica, Pjotr Leonidovič

Kapica [kap’i'cə], Pjotr (Pëtr) Leonidovič, ruski fizičar (Kronštadt, 8. VII. 1894 – Moskva, 8. IV. 1984). ...

Osheroff, Douglas

Osheroff [ɔ:'šərəf], Douglas, američki fizičar (Aberdeen, 1. VIII. 1945). Diplomirao (1967) na Kalifornijskom ...

suprafluid

suprafluid (supra- + fluid), fluid koji se giba bez viskoznosti. Suprafluide čine izotopi helija na ...

tekućina

tekućina (kapljevina), tvar u agregatnom stanju koje se odlikuje lakom promjenom oblika uz istodobnu, ...