Upit supka, pronađeno natuknica: 2

supka

supka ili kotiledon (grč. ϰοτυληδών), prvi listić biljke (klicin listić) koji se razvija na izdanku ...

embriologija

embriologija (embrio- + -logija), grana biologije koja proučava razvoj zametka (embrija), tj. promjene ...