Upit sterilizacija, pronađeno natuknica: 15

sterilizacija

sterilizacija (prema lat. sterilis: neplodan). 1. U medicini: a) postupak kojim se potpuno uništavaju ...

akcelerator čestica

akcelerator čestica, uređaj u kojem se električki nabijene čestice (elektroni, protoni, ioni itd.) stalnim ...

antisepsa

antisepsa (anti- + grč. σῆψıς: gnjilenje), skup postupaka za uništavanje mikroorganizama na površini ...

biokemijsko inženjerstvo

biokemijsko inženjerstvo, primjena inženjerstva u vođenju bioloških procesa u industrijskim uvjetima, ...

bolest

bolest, poremećaj normalnih odnosa u organizmu sa specifičnim uzrokom i prepoznatljivim simptomima i ...

eugenika

eugenika (grč. εὐγενής: plemenita podrijetla), znanost o metodama poboljšanja tjelesnih i duševnih osobina ...

fumigacija

fumigacija (franc. fumigation < kasnolat. fumigatio: dimljenje, kađenje). 1. Proizvođenje dima ili ...

kontracepcija

kontracepcija (engl. contraception, od contra- + lat. [con]ceptio: začeće), sprječavanje začeća. Kontracepcija ...

konzerviranje (prehrambena tehnologija)

konzerviranje (njem. konservieren < lat. conservare: sačuvati, održati), postupak kojim se za kraće ...

meso

meso, životinjska namirnica dobivena klanjem goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, mula, mazgi, ...

(1)  2