Upit stacionarno stanje, pronađeno natuknica: 4

stacionarno stanje

stacionarno stanje, stanje fizikalnoga sustava pri kojem se njegovi makroskopski parametri ne mijenjaju ...

aktivirani kompleks

aktivirani kompleks, prema teoriji prijelaznog stanja H. Eyringa i dr., nepostojani međuprodukt (prijelazno ...

kvantni broj

kvantni broj, broj koji opisuje kvantnomehaničko stacionarno stanje subatomskih čestica, elektrona u ...

stanovništvo

stanovništvo, ukupan broj ljudi nekoga naselja, kraja, regije, zemlje, kontinenta ili svijeta uopće. ...