Upit sporofit, pronađeno natuknica: 11

sporofit

sporofit (spore + -fit), nespolna generacija u mnogih protista, gljiva i biljaka. Za razliku od spolne ...

arhegonijate

arhegonijate (arhe- + grč. γόνος: sjeme, potomak) (Archegoniatae), skupina biljaka sa ženskim spolnim ...

biljke

biljke (Plantae, Vegetabilia). Do polovice XX. stoljeća živi se svijet dijelio na dva velika carstva: ...

embriologija

embriologija (embrio- + -logija), grana biologije koja proučava razvoj zametka (embrija), tj. promjene ...

gametofit

gametofit (gameta + -fit), spolna generacija u biljaka, za razliku od nespolne generacije (sporofit). ...

generacija

generacija (lat. generatio). 1. Naraštaj; pripadnici jednoga koljena u odnosu na zajedničkoga pretka; ...

mahovine

mahovine (Bryophyta), skupina biljaka bez pravoga korijena, stabla i listova, kakvi su značajni za više ...

oplodnja

oplodnja ili fekundacija (prema lat. fecundare: činiti plodnim, rodnim), spajanje gameta suprotnih spolova; ...

preslice

preslice (Equisetaceae), biljna por. iz razreda Equisetatae. Razvile su se već u karbonu, a bile su ...

selagine

selagine (prema lat. selago, genitiv selaginis: vrsta trave) (Selaginellaceae), biljna por. heterospornih ...

(1)  2