Upit spektrometrijski instrumenti, pronađeno natuknica: 4

spektrometrijski instrumenti

spektrometrijski instrumenti, uređaji u kojima nastaju i mjere se spektri. Prvi instrument u XIX. st. ...

ionizacija

ionizacija, nastajanje električki nabijenih čestica, iona, iz neutralnih atoma ili molekula. Ionizaciju ...

spektrometrija

spektrometrija (spektar + -metrija), grana analitičke kemije koja se isprva temeljila samo na mjerenjima ...

spektroskopija

spektroskopija (spektar + -skopija), znanstvena djelatnost koja se bavi spektrima kao odrazom energijskih ...