Upit slitina, pronađeno natuknica: 124

slitina

slitina (legura), tvar metalnih svojstava koja se sastoji od osnovnoga metala, kojega u slitini ima ...

Woodova slitina

Woodova slitina [wud~] (Woodov metal) (po engleskom inženjeru rudarstva Nicholasu Woodu; 1795–1865), ...

alkemija

alkemija (arap. al-kīmyā’, prema grč. χυμεία: mješavina), nekadašnja nastojanja i pokušaji pronalaženja ...

aluminij

aluminij (engl. aluminium, prema lat. alumen: stipsa), simbol Al (aluminium), element (atomski broj ...

Aluminij d.d.

Aluminij d.d., bosanskohercegovačka kompanija sa sjedištem u Mostaru. Utemeljena je 1935. pod nazivom ...

amalgam

amalgam (srednjovj. lat. amalgama < grč. [τò] μάλαγμα: ono što smekšava, preko nekog oblika s arap. ...

amalgamiranje

amalgamiranje (srednjovj. lat. amalgamatio: dobivanje zlata od drugih metala miješanjem sa živom; njem. ...

antiferomagnetizam

antiferomagnetizam (anti- + fero- + magnetizam), način magnetskoga uređenja krutine, pri čemu su magnetski ...

antimon

antimon (srednjovj. lat antimonium, možda prema arap. ’uthmud ili prema grč. στίμμıς: crnilo od antimona ...

arsen

arsen (kasnolat. arsenicum < grč. ἀρσενıϰόν: auripigment), simbol As (arsenum), kemijski element (atomski ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >