Upit sito, pronađeno natuknica: 21

sito

sito, naprava za odjeljivanje zrna određene veličine iz mase zrnatoga, sipkog materijala. Glavni dio ...

Ćorić, Šimun Šito

Ćorić, Šimun Šito, hrvatski psiholog i književnik (Paoča kraj Međugorja, BiH, 1. I. 1949). Franjevac, ...

Eratostenovo sito

Eratostenovo sito, postupak s pomoću kojega se može odrediti po volji mnogo primbrojeva. Pronašao ga ...

algoritam

algoritam ili (etimološki ispravnije) algorizam, skup simbola i općeniti postupak za sustavno rješavanje ...

analitička teorija brojeva

analitička teorija brojeva, dio teorije brojeva koji uključuje pitanja raspodjele primbrojeva, aditivnih ...

Eratosten iz Cirene

Eratosten iz Cirene (grčki Ἐρατοσϑένης Eratosthénēs), grčki kartograf, geograf, filozof, matematičar ...

filtracija

filtracija (prema filtar), fizikalna separacijska tehnika i tehnološka operacija razdvajanja heterogenih ...

fraza

fraza (grč. φράσıς: izričaj, govor, način govorenja). 1. Spoj riječi, izričaj ili rečenica koji imaju ...

granulometrijski sastav

granulometrijski sastav (kasnolat. granulum: zrnce + metrijski), u graditeljstvu, pokazatelj masenog ...

klasiranje

klasiranje (prema klasa), separacijska operacija procesne tehnike; služi za razdvajanje zrnatih tvari ...

(1)  2  3