Upit sirakuza, pronađeno natuknica: 21

Siracusa

Siracusa [~ku:'za], grad, luka i upravno središte istoimene pokrajine na istočnoj obali Sicilije, Italija; ...

Aglabidi

Aglabidi, arapska dinastija u sjevernoj Africi, vladala od 800. do 909. Osnivač dinastije bio je Ibrahim ...

arheološka nalazišta

arheološka nalazišta, uglavnom nepisana vrela za proučavanje načina života, razvoja kulture i civilizacije ...

Arhimed

Arhimed (grč. Ἀρχıμήδης, Arkhimḗdēs), najveći matematičar i fizičar antičkog doba (Sirakuza, 287. pr. Kr. ...

Dion

Dion (grčki Δίων, Díōn), suradnik sirakuškoga tiranina Dionizija Starijega (Sirakuza, oko 409. pr. Kr. ...

Dionizije Stariji

Dionizije Stariji (grčki Δıονύσıος ὁ Πρεσβύτερος, Dionýsios ho Presbýteros), sirakuški tiranin (Sirakuza, ...

Filist

Filist (grčki Φίλıστος, Phílistos), grčki povjesničar (Sirakuza, oko 430. pr. Kr. – ?, 356. pr. Kr.). ...

Firmik Materno, Julije

Firmik Materno, Julije (latinski Iulius Firmicus Maternus [ju:'li·us fi'rmikus ma:te'rnus]), rimski ...

Gelon

Gelon (grčki Γέλων, Gélōn), sirakuški tiranin (Gela, oko 540. pr. Kr. – Sirakuza, 478. pr. Kr.) Vojskovođa ...

grad (naselje)

grad, veće, kompaktno izgrađeno naselje, organizirano u više ili manje povezanu, diferenciranu društvenu ...

(1)  2  3